تیشرت ساده پنبه ای
تیشرت ساده پنبه ای
تیشرت ساده پنبه ای
تیشرت ساده پنبه ای
تیشرت ساده پنبه ای

تیشرت ساده پنبه ای

کد کالا:0003

500 در انبار

الیاف لطیف پنبه ‏(‏Cotton‏)‏ هادی حرارت هستند، حرارت بدن به بیرون منتقل کرده و در نتیجه خنک هستند‏.‏ لباس های پنبه ای به راحتی لکه گیری و شسته می شوند و نسبت به الیاف مصنوعی وزن بیشتری دارند‏.‏

599ریال

500 در انبار