_ بیایید شروع کنیم

من می خواهم سایت طراحی کنم

خودم

این یک وب سایت برای من یا کسب و کار من است.

یک مشتری

کسی به من پرداخت می کند تا این وبسایت را ایجاد کند.

شرکتی که در آن کار میکنم

من مسئول فناوری اطلاعات یک شرکت هستم و برای آن می خواهم سایت طراحی کنم.

انصراف