اين روزها در تمام بروشورهاي تبليغاتي آرايشگاه‌ها، بخشي به کاشت ناخن اختصاص دارد که هزينه آن، با توجه به محل جغرافيايي سالن‌هاي آرايش هزينه‌اي حدود۷۰ هزار تومان در قسمت‌هاي شمالي تا ۳۰ هزار تومان در بخش‌هاي مرکزي شهر است….

اين هزينه تنها صرف يک دوره کاشت ناخن مي‌شود و هر ۲ هفته يک بار به تناسب بلند شدن ناخن‌ها لازم است که ترميم انجام شود. قيمت ترميم اين ناخن‌ها هم از۱۵هزار تا ۲۵ هزار تومان است که به ميزان رشد ناخن‌ها بستگي دارد.

علاوه بر پرهزينه بودن، کاشت ناخن در زماني حدود ۲ ساعت انجام مي‌شود. براي اين منظور سطح ناخن به وسيله سوهان‌هاي برقي تراشيده مي‌شود تا جايي که تنها لايه بسيار نازکي از ناخن باقي بماند. علت اين تراشيدن اين است که وقتي از ژل يا پودرهاي مخصوص براي فرم دادن به ناخن استفاده مي‌کنند، ظاهري برجسته نداشته باشد. به هر حال بايد بپذيريم که کاشت ناخن براي کساني که ناخن‌‌هايشان ظاهر زيبايي ندارند يک راه‌حل است، راه‌حلي دوست‌داشتني که اين گروه حاضرند همه سختي‌هايش را به جان بخرند. سوژه ميزگرد اين هفته ما خانم محبوبه منصورپناه يکي از اين افراد است.

دیدگاه بگذارید